5. 6. 2019.

Završna konferencija projekta IMPACT ENVI

Završna konferencija projekta IMPACT ENVI održana je 04. lipnja 2019. u Sremskoj Kamenici, u svečanoj dvorani Educons Univerziteta. Poljoprivrednim proizvođačima, predstavnicima vladinog i nevladinog sektora, predstavnicima znanstvenih i obrazovnih institucija, predstavnicima medija i cjelokupnoj javnosti prikazane su provedene projektne aktivnosti kroz dvije godine trajanja projekta i postignuti rezultati istraživanja utjeca poljoprivredne proizvodnje na okoliš.

Kroz izlaganja koordinatora projektnih timova ponovno je naglašena važnost međusektorske harmonizacije kao i značaj interdisciplinarnih pristupa u istraživanjima. Uspješnom suradnjom stručnjaka iz različitih područja poljoprivrede i zaštite okoliša, projekt IMPACT ENVI predstavlja dobar primjer prekogranične, interdisciplinarne suradnje.

Broj projekta: HR-RS182

Utjecaj dobre poljoprivredne prakse na zaštitu okoliša u pograničnom području

Implementation of cross-border joint actions toward environment protection in agriculture

PARTNERI:

 • Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku,
  Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek – nositelj projekta
 • EDUCONS University, Fakultet zaštite životne sredine
 • Obrtničko-industrijska škola Županja
 • Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad

Projekt IMPACT-ENVI osmišljen je u svrhu poticanja svijesti i interesa zajednice za revitalizaciju i unapređenje poljoprivredne proizvodnje, zaštite okoliša i kvalitete hrane. Tijekom trajanja projekta pratit će se kemijski i ekološki status vode, analizirati opasne tvari i organski onečišćivači te određivati status poljoprivrednih proizvoda, gnoja, krmiva i zdravstvenog statusa životinja u svrhu utvrđivanja utjecaja poljoprivredne proizvodnje na okoliš.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA SU:

 • Utvrđen status tala u programskom području
 • Utvrđen kemijski sastav i kvaliteta vode u programskom području
 • Utvrđeno zdravstveno stanje životinja radi optimizacije hranidbe u cilju manjeg izlučivanja štetnih tvari u okoliš
 • Utvrđeno stanje zagađivača i struktura proizvodnje povrća i usjeva
 • Utvrđen status invazivnih vrsta, bolesti i štetnika
 • Izrađen Okvirni plan upravljanja poljoprivrednom proizvodnjom u pograničnom području

Aktivnosti se odvijaju od lipnja 2017. do lipnja 2019.
Sve aktivnosti i rezultati prezentirat će se na okruglim stolovima u Osijeku i Novom Sadu te na radionicama u Osijeku, Novom Sadu i Županji.

Projekt se provodi u suradnji Republike Hrvatske i Republike Srbije. U Republici Hrvatskoj obuhvaćene su četiri županije: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska. U Republici Srbiji obuhvaćeno je pet okruga: Severno-bački, Južno-bački, Zapadno-bački, Mačvanski i Sremski. Oba područja obuhvaćena projektom su visoko-rizična, uglavnom zbog klimatskih promjena na koje značajno utječe i poljoprivreda.

Ovaj projekt će osigurati platformu znanja o utjecaju održive poljoprivredne proizvodnje na okoliš i kvalitetu života. Također će putem različitih znanstvenih i stručnih edukacijskih materijala raditi na edukaciji zajednice o održivoj poljoprivrednoj proizvodnji i njezinoj ulozi u zaštiti okoliša i bioraznolikosti.

IZ MEDIJA

OBJAVE

22. 3. 2019.

Okrugli stol  „ZDRAVA ŽIVOTNA SREDINA – ’’ZDRAVA’’ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA“

Okrugli stol naziva „ZDRAVA ŽIVOTNA SREDINA – ’’ZDRAVA’’ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA“ održan je 22. ožujka 2019. godine u Svečanoj sali Univerziteta Educons u Sremskoj Kamenici. Cilj okruglog stola bio informirati, savjetovati, educirati i povezati proizvođače, stručnjake, potrošače i javnost oko problematike utjecaja poljoprivredne proizvodnje na okoliš. Održavanjem okruglog stola stvorile su se prilike za postavljenje konkretnih pitanja, za razmjenu iskustava i stjecanje novih znanja kroz aktivno sudjelovanje predstavnika državnih institucija, poljoprivredne stručne službe, znanstvenih institucija, poljoprivrednika, kao i predstavnika medija.

Sudionici Okruglog stola bili su prof. dr. Mira Pucarević, dekanica Fakulteta zaštite životne sredine, Univerziteta Educons, prof. dr. Ljubinko Jovanović, dekan Fakulteta ekološke poljoprivrede, Univerziteta Educons, kao i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine AP Vojvodine, Poljoprivredne Savetodavne i stručne službe Srbije i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo NS Seme.

13. 3. 2019.

Radionica za poljoprivredne proizvođače
„DOBRA POLJOPRIVREDNA PRAKSA U RATARSTVU I STOČARSTVU“

U srijedu, 13. ožujka 2019. na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek održana je radionica za poljoprivredne proizvođače „Dobra poljoprivredna praksa u ratarstvu i stočarstvu“.

Okupljene je pozdravio dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dok je seriju predavanja otvorila izv. prof. dr. sc. Brigita Popović s temom „Tumačenje rezultata analize tla“. Prof. Popović osvrnula se na novi Zakon o zemljištu gdje su definirani uvjeti upravljanja tlom i održavanje tla, ali i obaveza poljoprivrednih proizvođača da svake četiri godine izvrše analizu zemljišta koje obrađuju. Prisutnim proizvođačima pojasnila je dobrobiti koje ostvaruju provedbom analiza tla, kako tumačiti rezultate analiza, ali i pravilno primijeniti preporuke dane od strane laboratorija nakon provedenih analiza.

Predavanje „Važnost mikrobioloških analiza tla i upotreba bio preparata u proizvodnji“ održala je prof. dr. sc. Suzana Kristek, koja je prisutnima ukazala na važnost održavanja povoljne mikroklime tla kroz primjer sa terena (aktivnost provedena u sklopu projekta IMPACT ENVI).

Izv. prof. dr. sc. Jelena Ilić u svom predavanju „Novosti u zaštiti bilja“ pokazala je rezultate analiza odrađenih u sklopu projekta, te jednako kao i prethodnice iskoristila priliku upozoriti proizvođače

 

 

na važnost provedbe pravilnih agrotehničkih mjera u procesu proizvodnje da bi na kraju dobili što bolje proizvodne rezultate.

U dijelu predavanja koji se odnose na stočarsku proizvodnju doc. dr. sc. Mislav Đidara održao je predavanje na temu „Pokazatelji dobrobiti na farmama mliječnih krava“. U svom predavanju iznio je rezultate s terena, ukazao na uočene nedostatke, ali i primjere dobre prakse.

Temom „Značaj određivanja metaboličkog profila u krava“ prof. dr. sc. Marcela Šperanda upozorila je koliko su praćenje metaboličkog profila životinja, kao i osiguravanje dobrobiti životinja na farmama važna karika za ostvarivanje maksimalnih prinosa u proizvodnom procesu što u konačnici najviše koristi samim proizvođačima.

Za kraj radionice predavanje je održao vlč. Đurica Pardon, doktor teologije, čiji je fokus rada između ostalog i teologija zemlje. Kroz jedan pristup, više duhovni, ali ništa manje znanstveni, približio je okupljenima važnost poštivanja zemlje kao glavnog resursa za opstanak ljudi, važnost humanog postupanja čovjeka prema biljnom i životinjskom svijetu koje je, zapravo, usko povezano s postupanjem čovjeka prema čovjeku.

Prezentacije s radionice za poljoprivredne proizvođače
„DOBRA POLJOPRIVREDNA PRAKSA U RATARSTVU I STOČARSTVU“

7. 3. 2019.

Radionica za poljoprivredne proizvođače
„DOBRA POLJOPRIVREDNA PRAKSA U RATARSTVU I STOČARSTVU“

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na radionicu za poljoprivredne proizvođače „Dobra poljoprivredna praksa u ratarstvu i stočarstvu“. Radionica će se održati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku (Poljoprivredi fakultet), Vladimira Preloga 1., 13. ožujka 2019. godine (srijeda), s početkom u 10:30 sati, dvorana Aula Magna.

Radionicu organiziraju Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Obrtničko – industrijska škola Županja, Univerzitet Educons iz Sremske Kamenice te Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, partneri na projektu „Implementation of cross border joint actions toward environment protection in agriculture“ (IMPACT ENVI).

Cilj radionice je informirati sve zainteresirane o spomenutim temama, ali i otvoriti prostor za dijalog i povezivanje svih sudionika poljoprivredne proizvodnje, od proizvođača, stručnjaka i konzumenata te šire javnosti. Susret je prilika za postavljanje konkretnih pitanja iz područja ratarske i povrtlarske proizvodnje, za razmjenu iskustava i stjecanje novih znanja.

Pozvani ste na aktivno sudjelovanje i raspravu. Radujemo se vašem dolasku.
Za sve sudionike osiguran je ručak.

Teme radionice su:

 • Tumačenje rezultata analize tla
  izv. prof. dr. sc. Brigita Popović
 • Važnost mikrobioloških analiza tla i upotrebe biopreparata u proizvodnji
  prof. dr. sc. Suzana Kristek
 • Novosti u zaštiti bilja
  izv. prof. dr. sc. Jelena Ilić
 • Pokazatelji dobrobiti na farmama mliječnih krava
  doc. dr. sc. Mislav Đidara
 • Značaj određivanja metaboličkog profila u krava
  prof. dr. sc. Marcela Šperanda
 • Zemlja u biblijskoj vjeri: dar, kušnja i zadaća
  dr. sc. Đurica Pardon

1. 3. 2019.

Radionica „Prezentacija rezultata projekta “

Radionica naziva „Prezentacija rezultata projekta “Uticaj dobre poljoprivredne prakse na zaštitu životne sredine u pograničnom području”, održana je 1. ožujka 2019. godine u Svečanoj sali Univerziteta Educons u Sremskoj Kamenici. Cilj radionice bio je informirati sudionike o rezultatima analiza provedenih kroz projekt, te utjecaju nitrata i pesticida iz poljoprivrede na okoliš. Okupljenim poljoprivrednim proizvođačima predstavljene su i mogućnosti apliciranja na natječaje iz IPARD programa.  Teme o kojima se na radionici govorilo su:

 • Nitratna direktiva – prof. dr. Dunja Prokić, Fakultet zaštite životne sredine
 • Pravilnik o ostacima pesticida u hrani – mr. Isidora Kecojević, Abiotech lab
 • Rezultati Projekta – nitrati u životnoj sredini, doc. Dr. Nataša Stojić, Fakultet zaštite životne sredine
 • Pesticidi u zemljištu, prof. dr. Mira Pucarević, Fakultet zaštite životne sredine
 • IPARD fondovi, msc. Slađana Gluščević

30. 1. 2019.

Predstavljanje rezultata projekta IMPACT ENVI na 54. hrvatskom i 14. međunarodnom simpoziju agronoma

Od  17. – 22. veljače 2019. u  Vodicama je održan 54. hrvatski i 14. međunarodni simpozij agronoma, gdje su predstavljeni rezultati istraživanja provedenih u sklopu projekta IMPACT ENVI.

U plenarnom izlaganju – Uloga stočarske proizvodnje u održivoj kružnoj bioekonomiji, voditeljica projekta prof. dr. sc. Marcela Šperanda predstavila je rezultate analiza provedenih na uzorcima tla i uzorcima iz stočarske proizvodnje.

Predstavljeni rezultati su prikaz upravljanja stajskim gnojem, uporaba istog u upravljanju tlom te utjecaj upravljanja stajskim gnojem na okoliš. U radu „Usporedba pojedinih ekonomskih i organizacijskih obilježja poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj i Srbiji“ (izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić, prof. dr. sc. Marcela Šperanda, Sanja Jelić Milković, mag. ing .agr.) prikazani su rezultati ekonomskih i organizacijskih obilježja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, dobiveni provedenim anketnim istraživanje u sklopu projekta.

Istraživanjem je obuhvaćeno 215 ispitanika, s područja Hrvatske 145 ispitanika i 70 ispitanika iz Srbije. Iz prikazanih podataka mogu se uočiti određene razlike u ekonomskim i organizacijskim karakteristikama.

30. 1. 2019.

Projekt IMPACT ENVI predstavljen je na XIV. savjetovanju uzgajivača goveda u RH

14. po redu savjetovanje uzgajivača goveda u Republici Hrvatskoj održano je 30. i 31. siječnja 2019. godine u hotelu „Jezero“ na Plitvičkim jezerima.

Savjetovanje je organiziralo Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu uz suorganizaciju Središnjeg saveza hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda i Saveza udruga hrvatskih uzgajivača Holstein goveda.

U sklopu savjetovanja održan je čitav niz predavanja s naglaskom na pružanje konkretnih savjeta uzgajivačima. Predavanja su tematski pokrila sljedeća područja: zakonska legislativa, agrarna politika, selekcija i uzgoj, držanje i hranidba goveda, proizvodnja i kvaliteta stočarskih proizvoda, tržište, zdravstvena zaštita i preventiva, tehnologija proizvodnje i očuvanja stočne hrane.

Prof. dr. sc. Marcela Šperanda predstavila je rezultate projekta IMPACT ENVI.

PROGRAM SAVJETOVANJA

7. 12. 2018.

Radionica ’’Sprečavanje zagađivanja životne sredine u sektoru stočarstva’’

Na Fakultetu zaštite životne sredine, Univerzitet Edukons, 07. prosinca 2018. održana je radionica na temu ’’Sprečavanje zagađivanja životne sredine u sektoru stočarstva’’. Cilj radionice bio je informirati poljoprivredne proizvođače u stočarskoj proizvodnji o primjenama proizvodnih procesa koji doprinose zaštiti životne sredine. Osim informiranja, sudionici su imali priliku steći nova znanja, međusobno se povezati i razmijeniti iskustva. Farmerima, koji su aktivno sudjelovali na radionici, predstavljene su obaveze farmi vezane uz integriranu prevenciju i kontrolu zagađivanja (IPPC), dobijanje integrirane dozvole i najbolje dostupne tehnologije u sektoru svinjogojskih i peradarskih farmi.

Sudionike radionice pozdravila je prof. dr Mira Pucarević, dekan Fakulteta zaštite životne sredine, i informirala je prisutne o najboljim dostupnim tehnologijama. Ostale teme o kojima se govorilo na radionici su: Uvod u integrisano sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine i zakonodavni okvir – prof. dr. Dunja Prokić, IPPC Zahtevi, prof. dr. Snežana Štrbac sa Fakulteta zaštite životne sredine, Univerzitet Educons i Sistemi za skladištenje stajnjaka, doc. dr Srđan Šeremešić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

23. 11. 2018.

Prezentacije s Radionice za proizvođače ratarskih i povrtlarskih kultura „Novosti u ratarskoj i povrtlarskoj proizvodnji“ unutar Interregovog projekta „Impact Envi“.

23. 11. 2018.

Radionica za proizvođače ratarskih i povrtlarskih kultura
„Novosti u ratarskoj i povrtlarskoj proizvodnji“

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na radionicu za proizvođače ratarskih i povrtlarskih kultura „Novosti u ratarskoj i povrtlarskoj proizvodnji“.  Radionica će se održati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku (Poljoprivredi fakultet), Vladimira Preloga 1., 23. studenog 2018. godine (petak), s početkom u 11:00 sati, dvorana Aula Magna.

Radionicu organiziraju Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Obrtničko – industrijska škola Županja, Univerzitet Educons iz Sremske Kamenice te Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, partneri na projektu „Implementation of cross border joint actions toward environment protection in agriculture“ (IMPACT ENVI).

Cilj radionice je informirati sve zainteresirane o spomenutim temama, ali i otvoriti prostor za dijalog i povezivanje svih sudionika poljoprivredne proizvodnje, od proizvođača, stručnjaka i konzumenata te šire javnosti. Susret je prilika za postavljanje konkretnih pitanja iz područja ratarske i povrtlarske proizvodnje, za razmjenu iskustava i stjecanje novih znanja.

Pozvani ste na aktivno sudjelovanje i raspravu. Radujemo se vašem dolasku.
Za sve sudionike osiguran je ručak.

Teme radionice su:

 • Tumačenje rezultata analize tla
  izv. prof. dr. sc. Brigita Popović
 • Okolišno prihvatljiva proizvodnja povrća
  izv. prof. dr. sc. Tomislav Vinković
 • Integrirana zaštita usjeva od štetnih kukaca
  izv. prof. dr. sc. Ivana Majić
 • Suzbijanje korova na ekološki prihvatljiv način
  dr. sc. Marija Ravlić
 • Monitoring skladišnih štetnika i preporuke za detekciju
  izv. prof. dr. sc. Anita Liška

16. 10. 2018.

NA INSTITUTU ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD ODRŽANA RADIONICA ZA PROIZVOĐAČE POVRĆA

U sklopu projekta IMPACT ENVI u utorak, 16. 10. 2018. godine, na Pokusnom polju Odeljenja za povrtarstvo, u Velikoj sali Odeljenja za kukuruz na Rimskim Šančevima održana je radionica za proizvođače povrća. Cilj radionice bio je upoznati proizvođače povrća s utjecajem povrtlarske proizvodnje na životnu sredinu. Program radionice sastojao se od obilaska plastenika čija se izgradnja financirala kroz projekt, podignutog za potrebe provedbe projektnih aktivnosti, od kojih su i edukacije proizvođača. Proizvođači su imali priliku obići Distributivni centar Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, nakon čega su održana predavanja. Seriju predavanja otvorio je dr. Janko Červenski (Odeljenje za povrtarstvo) koji je u ime Instituta pozdravio prisutne i predstavio projekt. Dr. Slađana Medić-Pap (Odeljenje za povrtarstvo), održala je predavanje na temu „Preventivne mjere u proizvodnji povrća“.

S Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, gost predavač bila je izv. prof. dr. sc. Brigita Popović, koja je održala predavanje „Plodnost zemljišta i gospodarenje organskim otpadom“ i predavanje „Značaj nematoda kao pokazatelja zdravlja zemljišta“.

Za kraj informativno -edukativnog dijela radionice predavanje je održao dr. Dario Danojević (Odeljenje za povrtarstvo), koji je okupljenim proizvođačima prezentirao rezultate pokusa uzgoja povrća na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Pokus je proveden u sklopu planiranih projektnih aktivnosti praćenja stanja tla, vode i zdravstenog stanja povrća uzgajanih na otvorenom i u zatvorenom prostoru.

22. 5. 2018.

Održana radionica za učenike na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad

U toku realizacije projekta “Utjecaj dobre poljoprivredne prakse na zaštitu životne sredine u pograničnom području”, (IMPACT ENVI HR – RS 182), a s ciljem upoznavanja učenika srednjih škola sa utjecajem poljoprivredne proizvodnje na životnu sredinu, Odeljenje za povrtarstvo Instituta za ratarstvo i povrtarstvo organiziralo je radionicu za učenike Poljoprivredne škole Futog i Obrtničko – industrijske škole Županja. Radionica je održana 22.05.2018, na Oglednom polju Odeljenja za povrtarstvo i u Velikoj sali Odeljenja za kukuruz na Rimskim Šančevima, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad.

Učenici su odslušali predavanja o uzgoju povrća na malom prostoru (dr. Janko Červenski: Intenzivno gajenje povrća na malom prostoru), preventivnim mjerama koje se mogu korisitit u povrtlarskoj proizvodnji (dr. Slađana Medić–Pap: Preventivne mere u proizvodnji povrća), o korištenju agrokemikalija u proizvodnji povrća (prof. Dr. Mira Pucarević: Ostaci agrohemikalija u proizvodima biljnog porekla), te su im predstavljeni do sada postignuti rezultati projekta (dr. Dario Danojević: Rezultati IPA ogleda (2017/2018)). Učenici su pažljivo slušali predavanja koja su bila koncizna, ali veoma sadržajna. Osim upoznavanja učenika s povrtlarskom proizvodnjom cilj je bio probuditi svijest mladih ljudi o važnosti brige za prirodu i sredinu u kojoj živimo.

18. 4. 2018.

Radionica za učenike Obrtničko – industrijske škole Županja

U sklopu projektnih aktivnosti jačanje znanja i vještina učenika, budućih nositelja poljoprivredne proizvodnje, dana 18.04.2018. godine održana je praktična radionica za učenike Obrtničko-industrijske škole Županja. Na radionici je sudjelovalo tridesetak učenika, a radionicu su vodili profesori s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Radionicu je otvorio dr. sc. Pavo Lucić koji je održao predavanje na temu „Inertna prašiva i botanički insekticidi u kontroli skladišnih kukaca“. Učenici su imali priliku upoznati se s najznačajnijim skladišnim štetnicima, kako u Republici Hrvatskoj tako i u svijetu, te o prirodnom načinu kontrole istih. Nakon spoznaje o biološkim i morfološkim karakteristikama kukaca, vidjeli su štete u različitim uzorcima, a nakon toga izdvajali su štetnike iz zaraženih uzoraka prosijavanjem sitima različitih promjera. Učenici su također imali priliku vidjeti kako izgledaju botanički insekticidi u obliku biljnih prašiva, biljnih ekstrakata i eteričnih ulja te na koji način se primjenjuju i koji su načini djelovanja istih.

Osim botaničkih insekticida susreli su se i s inertnim prašivima hrvatskog porijekla te dobili spoznaje kako i na koji način djeluju, koje su prednosti, a koji su nedostaci njihove primjene. Prof. dr. sc. Karolina Vrandečić (Dijagnoza biljnih patogena) govorila je o simptomima bolesti, načinima prepoznavanja i determinaciji fitopatogena na biljnih vrstama. Kako su učenici pokazali zadovoljavajuću razinu znanja o temi, praktični dio radionice proučavali su zaražene biljne vrste i determinirali o kojoj se bolesti radi. Izv. prof. dr. sc. Brigita Popović (Analize tla za kontrolu plodnosti) upoznala je učenike o metodama određivanja kvalitete tala pomoću brzih testova koji uključuju određivanje kiselosti, humusa, koncentracija dušika i fosfora. Učenici su mogli sami određivati pojedine pokazatelje, ponoviti važne odrednice osnovne analize tla i povezati s potrebama uzgoja različitih kultura koje se uzgajaju na području Vukovarsko–srijemske županije.

2. 2. 2018.

Prezentacije s okruglog stola na temu „Dobra poljoprivredna praksa“ unutar Interregovog projekta „Impact Envi“.

2. 2. 2018.

Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku održan okrugli stol na temu „Dobra poljoprivredna praksa“ unutar Interregovog projekta „Impact Envi“

U petak (2. veljače 2018. godine) na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku održan je okrugli stol na temu „Dobra poljoprivredna praksa“. Okrugli stol održan je u sklopu programa Europske Unije „Interreg IPA CBC Hrvatska – Srbija“, a unutar projekta „Implementation of cross border joint actions toward environment protection in agriculture“ (IMPACT ENVI).

Okrugli stol su organizirali partneri na projektu: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Obrtničko – industrijska škola Županja, Univerzitet Educons iz Sremske Kamenice te Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad. Cilj okruglog stola bio je okupiti poljoprivredne proizvođače i educirati ih o plodnosti i zdravlju tla, o pripremi hrane za životinje, o dobrim praksama u konkretnim proizvodnjama.

Nakon pozdravne riječi dekana Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc. Krunoslava Zmaića, skup je pozdravila i voditeljica projekta prof.dr.sc. Marcela Šperanda s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Nakon toga uslijedila su predavanja koja su bila podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu ponuđene su teme o zdravlju tla i važnosti ispravne vode, a govorile su: doc. dr. sc. Brigita Popović, PFOS (Plodnost tala i gospodarenje organskim otpadom); dr. sc. Mira Pucarević, Univerzitet EDUCONS (Voda i njen značaj za kvalitetne poljoprivredne proizvode); prof. dr. sc. Mirjana Brmež, PFOS (Nematode – pokazatelji zdravlja tla) i prof. dr. sc. Suzana Kristek, PFOS (Mikrobiološki pripravci kao alternativa kemijskim pesticidima i mineralnoj gnojidbi). Drugi slijed predavanja govorio je stočarskom uzgoju o kojemu su govorili: dr. sc. Tomislav Šperanda, dr. vet med. iz Veterinarske stanice Đakovo (Tehnološkim postupcima do zdravlja svinja); prof. dr. sc. Matija Domaćinović, PFOS (Nepravilnosti u hranidbi krava); doc. dr. sc. Ranko Gantner, PFOS (Napasivanje krava) te dr. sc. Dragan Solić iz Hrvatske poljoprivredne agencije (Tumačenje rezultata kontrole mliječnosti). Moderator skupa bila je Lea Dubravčević.

Susret je zainteresirao preko stotinu prisutnih ljudi iz struke, kao i poljoprivrednike te vlasnike obiteljskih gospodarstava. Ovo je bila prilika za upoznavanje s čimbenicima koji narušavaju ratarsku proizvodnju i uvelike utječu na stočarski uzgoj. Profesorice su istaknule trend smanjivanja plodnosti tala u pograničnom području zbog pretjerane uporabe mineralnih gnojiva i kemijske zaštite biljaka. Istovremeno su pokazale primjere dobre proizvođačke prakse u gospodarstvima koji primjenjuju metode sideracije i rezultate analiza tala u ekološkoj proizvodnji. Upozorile su na mogućnost oporavka tla i konkretnim metodama povećanja humusa u tlu. Dr. sc. Mira Pucarević izvijestila je javnost o štetnim tvarima koje se nalaze u vodi, a nisu isključivo prijeklom iz poljoprivredne proizvodnje nego iz sredstava opće potrošnje. Ukazala je na važnost kontrole kemijski tvari u vodi, ali još više na metabolite koji se dulje zadržavaju u podzemnim i površinskim vodama.

U drugom dijelu okruglog stola predavači su prikazali najčešće tehnološke pogrješke u proizvodnji svinja i proizvodnji mlijeka. Dr. sc. Tomislav Šperanda ukazao je na tehnološke grješke u proizvodnji prasadi i hranidbi raspodnih krmača i nazimica koje otvaraju vrata uvjetnim zaraznim bolestima i smanjuju reprodukcijske sposobnosti plotkinja. Prof. dr. sc. Matija Domaćinović naglasio je važnost pripreme kvalitetnog osnovnog obroka za preživače, voluminoznog obroka, jer je tijekom provođenja projekta utvrđeno da je baš taj dio proizvodnog procesa slaba točka u držanju muznih krava. Doc.dr. sc. Ranko Gantner prikazao je dobrobiti napasivanja i potencijal uzgoja voluminozne krme u našem području unatoč klimatskim promjenama. Dr. Sc. Dragan Solić poučio je kako tumačiti rezultate kontrole mlječnosti koje svaki farmer dobiva jednom mjesečno, a podatci su važno dijagnostičko sredstvo ranog otkrivanja grješaka. Tijekom rasprave proizvođači su postavljali konkretna pitanja vezana za svoju proizvodnju.

19. 1. 2018.

Okrugli stol „Dobra poljoprivredna praksa“

Poštovani,
Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na okrugli stol na temu „Dobra poljoprivredna praksa”. Okrugli stol održat će se na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Vladimira Preloga 1., 02. veljače 2018. godine (petak), s početkom u 10:00 sati, dvorana Aula Magna.

Okrugli stol organiziraju Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Obrtničko – industrijska škola Županja, Univerzitet Educons iz Sremske Kamenice te Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, partneri na projektu „Implementation of cross border joint actions toward environment protection in agriculture“ (IMPACT ENVI).

Cilj okruglog stola je informirati sve zainteresirane o spomenutim temama, ali i otvoriti prostor za dijalog i povezivanje svih sudionika poljoprivredne proizvodnje, od proizvođača, stručnjaka i konzumenata te šire javnosti.

Susret je prilika za postavljanje konkretnih pitanja iz područja ratarske i stočarske proizvodnje, za razmjenu iskustava i stjecanje novih znanja.

Pozvani ste na aktivno sudjelovanje i raspravu. Radujemo se vašem dolasku.
Za sve sudionike osiguran je ručak.

Teme okruglog stola su:

 • Plodnost tala i gospodarenje organskim otpadom
  doc.dr.sc. Brigita Popović, PFOS
 • Voda i njen značaj za kvalitetne poljoprivredne proizvode
  dr. sc. Mira Pucarević, EDUCONS
 • Nematode – pokazatelji zdravlja tla
  prof. dr. sc. Mirjana Brmež, PFOS
 • Mikrobiološki pripravci kao alternativa
  kemijskim pesticidima i mineralnoj gnojidbi
  prof. dr. sc. Suzana Kristek, PFOS
 • Tehnološkim postupcima do zdravlja svinja
  dr. sc. Tomislav Šperanda, dr. vet med
 • Nepravilnosti u hranidbi krava
  prof. dr. sc. Matija Domaćinović, PFOS
 • Napasivanje krava
  doc. dr. sc. Ranko Gantner, PFOS
 • Tumačenje rezultata kontrole mlječnosti
  dr. sc. Dragan Solić, HPA

14. 9. 2017.

Početna konferencija povodom provedbe projekta IMPACT ENVI

14. rujna 2017. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku održana je početna konferencija povodom provedbe projekta IMPACT ENVI unutar programa Interreg IPA CBC Croatia – Serbia.

Na početnoj konferenciji iznesena je ideja i svrha provedbe projekta, opći i specifični ciljevi projekta, glavni rezultati provedbe te plan aktivnosti.

Do lipnja 2019. godine, pratit će se i analizirati kemijski i ekološki status vode i tla, opasne tvari i organski onečišćivači, određivati status poljoprivrednih proizvoda, organskih gnojiva, stočne hrane i zdravstveno stanje životinja, radi utvrđivanja utjecaja poljoprivredne proizvodnje na okoliš.” – rekla je na početnoj konferenciji voditeljica projekta i profesorica s osječkog Poljoprivrednog fakulteta prof.dr.sc. Marcela Šperanda.