CILJ PROJEKTA

Cilj je spriječiti glavne probleme onečišćenja iz poljoprivrede u prekograničnoj regiji, podizanjem svijesti ciljnih skupina, educiranjem proizvođača i prihvaćanjem dobre poljoprivredne prakse.

Poticati integrirane prekogranične sustave nadzora / upravljanja postojećim rizicima u svrhu zaštite okoliša i biološke raznolikosti.

CILJNE SKUPINE:

Glavne ciljne skupine su svi dionici poljoprivrednog sektora; poljoprivredni proizvođači, studenti i učenici poljoprivrednih struka, poljoprivredne savjetodavne službe, profesori i znanstvenici u poljoprivredi i povezanim granama. Neizravne ciljne skupine su lokalne vlasti i javnost, mali i srednji poduzetnici. Glavne ciljne skupine bit će uključene u sve projektne aktivnosti. Korist za sve ciljne skupine uključene u projekt odražava se u povećanju znanja i vještina kao preduvjetu za uspješno postizanje proizvodnje i rezultata rada, jačanje kapaciteta za održivo upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom te pružanje jednakih mogućnosti stanovnicima regije u kojoj se projekt provodi.

Upoznavanje glavnih ciljnih skupina s trenutnom situacijom i rizicima koje ona može uzrokovati, kao i s načinima kojima se može smanjiti rizik od onečišćenja okoliša od presudne je vrijednosti jer upravo će oni primjenjivati svoje teorijsko znanje u praksi i prenijeti svoje tehnike na ostale poljoprivredne proizvođače.