Početna konferencija

14. 9. 2017.

“14. rujna 2017. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku održana je početna konferencija povodom provedbe projekta IMPACT ENVI unutar programa Interreg IPA CBC Programme Croatia – Serbia.

Na početnoj konferenciji iznesena je ideja i svrha provedbe projekta, opći i specifični ciljevi projekta, glavni rezultati provedbe te plan aktivnosti. “