OČEKIVANI REZULTATI

 
Očekivani rezultati projekta su:

  • Utvrđen status tala u programskom području
  • Utvrđen kemijski sastav i kvaliteta vode u programskom području
  • Utvrđeno zdravstveno stanje životinja radi optimizacije hranidbe u cilju manjeg izlučivanja štetnih tvari u okoliš
  • Utvrđeno stanje zagađivača i struktura proizvodnje povrća i usjeva
  • Utvrđen status invazivnih vrsta, bolesti i štetnika
  • Izrađen Okvirni plan upravljanja poljoprivrednom proizvodnjom u pograničnom području