PARTNERI NA PROJEKTU


FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK – NOSITELJ PROJEKTA

fabz04

Fakultet djeluje u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i jedna je od njegovih najstarijih članica. Dana 18. listopada 2010. godine navršilo se točno pola stoljeća njegova postojanja.

Osim izvedbe nastave na sveučilišnom preddiplomskom, diplomskom, stručnom te na poslijediplomskom studiju, osnovnu djelatnost Fakulteta predstavlja i znanstvenoistraživački rad, prvenstveno u biotehničkom znanstvenom području, znanstvenom polju agronomije. Znanstveno-nastavni djelatnici Fakulteta imaju zadatak obrazovati studente, kroz postupno uvođenje u svijet osnovnih spoznaja o biljkama i životinjama te tehnologijama uzgoja, kako bi samostalno mogli rukovoditi procesom poljoprivredne proizvodnje, čiji je krajnji cilj proizvesti hranu za ljudsku zajednicu.

U tom složenom obrazovnom procesu nastavnici se koriste i vlastitim saznanjima iz znanstvenog i stručnog rada te na taj način obogaćuju i osuvremenjuju obrazovanje studenata. Usporedo s nastavnim radom asistenti i profesori te stručni suradnici obavljaju znanstvena istraživanja iz biologije, kemije, ishrane i zaštite te genetike bilja i životinja, mehanizacije i ekonomike u ratarskoj i stočarskoj proizvodnji, a sve to u cilju kvalitativnog i kvantitativnog unapređivanja proizvodnje hrane, uz što je moguće manje troškove proizvodnje te očuvanje prirode, okoliša i ljudskog zdravlja.

EDUCONS UNIVERZITET–FAKULTET ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE; partner

educons

Univerzitet EDUCONS u Sremskoj Kamenici, osnovan 2008. godine, dinamična je visokoškolska ustanova koja prati i usvaja znanstvene i obrazovne trendove, a trenutno se u njenom sastavu nalazi čak jedanaest fakulteta.

Posljednjih godina Univerzitet EDUCONS uspješno razvija značajne izmjene u konceptu studiranja koje se odnose na način transfera znanja u nastavno-znanstvenom području. Takozvani BLENDED LEARNING KONCEPT NASTAVE prerastao je tradicionalni sistem predavanja (repetitivna matrica studiranja) na koji su profesori i studenti navikli – umjesto toga nova matrica studiranja podrazumijeva interaktivne razgovore i razmjenu znanja kroz diskusije studenata u grupama sa profesorima (koji sada postaju korektori toka misli i zaključaka studenata u vezi s tematizacijom određenih problema), u toku i mimo nastave, uz dodatno korištenje svih tehnoloških pogodnosti.

Misija Univerziteta EDUCONS je osigurati funkcionalnu sintezu tradicionalnog i inovativnog obrazovanja, omogućavajući svojim studentima stjecanje primjenljivih znanja i diploma za novo vrijeme koje nosi obilježje globalnog i multidisciplinarnog pristupa društvenim procesima. Kod studenata razvijamo kreativnost i samostalnost u radu, sposobnost za poduzetničko, inovativno razmišljanje, nov pristup problemima i istraživački duh. Našom vizijom želimo doprinijeti sveukupnoj transformaciji društva kontinuiranim inoviranjem u obrazovnom procesu, istraživanju, kreativnosti i poduzetništvu.

OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA ; partner

oisz

Obrtničko – industrijska škola Županja je srednja škola za obrazovanje i srednje strukovno obrazovanje u četverogodišnjim i trogodišnjim programima. Učenici se obrazuju za sljedeća zanimanja: automehaničar, bravar, pomoćni bravar, CNC operater, elektroinstalater, elektromehaničar, frizer, instalater grijanja i klimatizacije, kuhar/konobar, vodoinstalater, ekonomist, poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut, odjevni tehničar. U školi postoje dva programa za obrazovanje djece s teškoćama u razvoju: pomoćni cvjećar i pomoćni bravar.

Osim osnovne djelatnosti, škola ima dodatne aktivnosti za pojedince i pravne osobe - frizerski salon, proizvodnju odjeće, servisiranje električnih aparata, proizvodnja metalnih konstrukcija i drugih metalnih proizvoda, te proizvodnja i prodaja cvijeća i voća. U 2015./16. godini bilo je 716 učenika i 108 radnika, od kojih su mnogi uključeni u poljoprivrednu proizvodnju kao odgajatelj ili aktivni proizvođači. Naši učenici dolaze iz ruralne regije i predstavljaju buduće proizvođače ratarske i stočarske proizvodnje, stoga je iznimno važna nadogradnja dobre poljoprivredne prakse mladim ljudima koji će jednog dana postati nositelji poljoprivredne proizvodnje. Obrazovanje znači stalno usavršavanje znanja i vještina, pa tako škola stalno uvodi nove tehnologije, nove kurikulume i nove standarde, s ciljem podizanja razine kompetencija koje osiguravaju zapošljavanje, samozapošljavanje i kontinuirano obrazovanje učenika.

INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD, partner

irp

Institut je osnovan 1938. godine, te kao istraživačko razvojni institut spada u nadležnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Danas je Institut velika i suvremena znanstvena ustanova u kojoj radi preko 100 znanstvenih radnika raznih profila. Biljne vrste na kojima se radi nisu ograničene samo na glavne ratarske i povrtlarske, već su proširene i na krmne, začinske, aromatične i alternativne vrste.

Dominantan fokus istraživanja u Institutu je biljka tj. vrsta, ali su istraživanja također usmjerena i na drugi važan resurs u poljoprivredi, a to je zemljište. Ono što Institut svrstava u gigante europske, a vjerojatno i svjetske poljoprivredne znanosti, jest broj stvorenih i priznatih sorti širom svijeta, kao i uspješan uzgoj istih u zemljama Europe, Azije i Amerike. Od 1953. godine, kada su službeno priznate prve sorte pšenice, ječma, raži i zobi, pa do 2013. godine u Institutu je stvoreno i službeno priznato više od 1600 sorti raznih poljoprivrednih biljnih vrsta, a nekoliko stotina je registrirano u preko 20 zemalja svijeta.

Danas se novosadske sorte pšenice, ječma, kukuruza, suncokreta, soje i ostalih vrsta nalaze u proizvodnji na preko 6 milijuna hektara, od Indije do Kanade. Bilo bi nepravedno zadržati se samo na sortama, jer u „ličnoj karti” Instituta koja je prepoznatljiva svuda u svijetu nije samo NS seme, već su tu i brojni domaći i međunarodni znanstveni projekti, veliki broj knjiga, monografija i znanstvenih radova izdanih i citiranih u domaćim i svjetskim prestižnim znanstvenim izdavačkim kućama i časopisima, organizacija velikog broja znanstvenih i stručnih skupova, itd. Gotovo svi naši znanstveni radnici su pored domaćih škola učili „zanat” i u najprestižnijim znanstvenim ustanovama, kako u Americi, Engleskoj, Njemačkoj tako i u Kini, Rusiji i Japanu i vjerojatno je ta interakcija znanja jedan od ključnih faktora što je Institut uvijek imao velike znanstvenike, vizionare i ideologe čiji su programi i rezultati rada mogli biti ravnopravni u konkurenciji ostalih institucija i multinacionalnih kompanija.