PUBLIKACIJE
Okolišno prihvatljiva proizvodnja povrća

Pesticidi i nitrati u povrću, vodama i zemljištu u pograničnom području Baranja - Vojvodina

 
Okolišno prihvatljiva proizvodnja povrća

Model proizvodnje povrća na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru u prekograničnom IMPACT ENVI području
Okolišno prihvatljiva proizvodnja povrća

Okvirni plan upravljanja poljoprivrednom proizvodnjom u pograničnom području

 
Okolišno prihvatljiva proizvodnja povrća

Značaj preventivnih mera u proizvodnji povrća u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju
Okolišno prihvatljiva proizvodnja povrća

Okolišno prihvatljiva proizvodnja povrća

 • Izdavač: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • Autori: izv. prof. dr. sc. Tomislav Vinković | izv. prof. dr. sc. Brigita Popović | izv. prof. dr. sc. Miro Stošić prof. dr. sc. Zdenko Lončarić | prof. dr. sc. Suzana Kristek | doc. dr. sc. Vladimir Ivezić dr.sc. Monika Tkalec Kojić | dr. sc. Jurica Jović | Boris Ravnjak, mag. ing. agr.
 • Urednici: izv. prof. dr. sc. Brigita Popović | izv. prof. dr. sc. Tomislav Vinković
 • ISBN: 978 – 953 – 7871 – 82 - 6
 • CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 141126030
 • Izdavanje ovog priručnika odobrio je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 26. lipnja 2019. odlukom broj 16/19.Okolišno prihvatljiva zaštita bilja

Okolišno prihvatljiva zaštita bilja

 • Izdavač: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • Autori: prof. dr. sc. Renata Baličević | prof. dr. sc. Mirjana Brmež | prof. dr. sc. Jasenka Ćosić | prof. dr. sc. Emilija Raspudić | izv. prof. dr. sc. Jelena Ilić | izv. prof. dr. sc. Anita Liška | izv. prof. dr. sc. Ivana Majić | doc. dr. sc. Ankica Sarajlić | dr. sc. Pavo Lucić | dr. sc. Marija Ravlić | Josipa Puškarić, mag. ing. agr.
 • Urednica: prof. dr. sc. Mirjana Brmež
 • ISBN: 978 – 953 – 7871 – 81-9
 • CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 141126057
 • Izdavanje ovog priručnika odobrio je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 26. lipnja 2019. odlukom broj 17/19.Dobra proizvođačka praksa u animalnoj proizvodnji

Dobra proizvođačka praksa u animalnoj proizvodnji

 • Izdavač: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • Autori: prof. dr. sc. Matija Domaćinović | doc. dr. sc. Mislav Đidara dr. sc. Dragan Solić | prof. dr. sc. Marcela Šperanda
 • Urednica: prof. dr. sc. Marcela Šperanda
 • ISBN: 978 – 953 – 7871 – 80 - 2
 • CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 141126058
 • Izdavanje ovog priručnika odobrio je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 26. lipnja 2019. odlukom broj 18/19.Plodnost tala i gospodarenje organskim gnojivima

Plodnost tala i gospodarenje organskim gnojivima

 • Izdavač: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • Autori: prof. dr. sc. Zdenko Lončarić | prof. dr. sc. Suzana Kristek | izv. prof. dr. sc. Brigita Popović doc. dr. sc. Vladimir Ivezić | doc. dr. sc. Sanda Rašić | dr. sc. Jurica Jović
 • Urednik: prof. dr. sc. Zdenko Lončarić
 • ISBN: 978–953–7871–83–3
 • CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 141126031
 • Izdavanje ovog priručnika odobrio je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 26. lipnja 2019. odlukom broj 19/19.Principi povrćarstva

Principi povrćarstva

udžbenik za učenike srednjih poljoprivrednih škola

 • Izdavač: STUDIO HS INTERNET d.o.o., Osijek
 • Autor: Jasenka Nikolić
 • ISBN:978-953-8198-25-0
 • CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 141111071Principi povrćarstva

Zaštita bilja

udžbenik za učenike srednjih poljoprivrednih škola

 • Izdavač: STUDIO HS INTERNET d.o.o., Osijek
 • Autori: Dubravka Gvozdić, Jasenka Ćosić, Renata Baličević
 • ISBN:978-953-8198-21-2
 • CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 141107011Instrumentalne metode analize

Instrumentalne metode analize

u upravljanju životnom sredinom u poljoprivredi

 • Izdavač: Univerzitet Educons, Vojvode Putnika 87, Sremska Kamenica
 • Autor: Mira Pucarević
 • ISBN:978-86-87785-87-8
 • CIP zapis Каталогизација у публикацији Библиотеке Матице српске, Нови Сад 502:338.43]:543.08(075.8)Upravljanje zaštitom životne sredine i rizicima

Upravljanje zaštitom životne sredine i rizicima

 • Izdavač: Univerzitet EDUCONS, Fakultet zaštite životne sredine, Sremska Kamenica
 • Autor: Dunja Prokić
 • ISBN:978-86-87785-89-2
 • CIP zapis Каталогизација у публикацији Библиотеке Матице српске, Нови Сад 502:338.43]:005.931.1Opasne i štetne supstance u poljoprivredi

Opasne i štetne supstance u poljoprivredi

 • Izdavač: Univerzitet EDUCONS, Fakultet zaštite životne sredine, Sremska Kamenica
 • Autori: Nataša Stojić, Mira Pucarević
 • ISBN:78-86-87785-88-5
 • CIP zapis Каталогизација у публикацији Библиотеке Матице српске, Нови Сад 338.43:620.26Opasne i štetne supstance u poljoprivredi

Utjecaj dobre poljoprivredne prakse na zaštitu okoliša u pograničnom području

 • Izdavač: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
 • Urednica: prof. dr. sc. Marcela Šperanda
 • ISBN: 978-953-7871-84-0
 • CIP zapis